استودیوهای خانگی

استودیوهای خانگی,اتاقهای تمرین موسیقی

استودیوهای خانگی | اتاقهای تمرین موسیقی

  جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | 19:08   0 نظر    بازدید

اتاقهای تمرین موسیقی

 

اتاقهای تمرین موسیقی -  به منظور جذب - پراکنده سازی و عدم بازپخش صوت و حذف اکو در اتاقهای آکوستیک موسیقی بر مبنای مدلهای طراحی شده شرکت صنعت مکانیک قادر به ساخت پنلهای آکوستیکی با کاربری در انواع اتاقهای کنترل - تمرین و ضبط موسیقی میباشد -  که این پنلها بر مبنای نوع کاربری با ضخامت ها و جنسهای متفاوت ساخته خواهند شد - شایان ذکر است که پنلهای آکوستیکی مورد نظر قادر به نصب روی دیوارهای کچی بوده که این قابلیت جهت صرفه اقتصادی با کاربری خانگی کاریرد خواهد داشت       

د  


      


                             

 • ACOUSTIC DESIGN


 • طراحی  استودیوی خانگی


 •   : مشخصات عمومی

 • مواد جاذب و انتشار دهنده صوت با دانسیته مشخصی بر مبنای فرکانس تولیدی  اتاق انتخاب میشوند    


  ااتاقهایی با ابعاد مستطیلی  بسیار بهتر از ابعاد مربع میباشد


  پوشش داخلی اتاقها که از      پنلهای آکوستیکی ساخته میشوند بایستی طبق الگوی خاصی چیده شوند


 • در صورا وجود پنجره در اتاقها پوشش ثانویه جهت حذف صداهای بم قرار خواهد گرفت


  نسبت ابعاد طول- عرض و ارتفاع اتاقها بایستی طبق نسبت خاصی باشند   

 

Outstanding performance

our acoustic panels offers a flexible method of improving room acoustics in a variety of spaces . Absorption  panels helps to control the sound within reverberant building .

A totally flexible sound solution - perfectly suited for any environment

فرم سفارش کابین

cabin order form

 

روند سفارش کابین بر مبنای خواسته مشتری و شرایط محیطی محل نصب  صورت خواهد گرفت لذا به منظور تعیین دقیق قیمت ساخت لازم است تا اطلاعات اولیه در خصوص مشخصات کابین توسط درخواست کتبی به این شرکت ارسال شود  

توضیحات مشخصات فنی مورد نیاز ردیف
cm( l x w x h) ابعاد کابین درخواستی   1
db میزان کاهش صوت مورد نیاز 2
db مقدار صدای زمینه 3
2 - 3 glazed window ابعاد و تعداد پنجره های مورد نیاز 4
silence ventilation سیستم تهویه و روشنایی مورد نیاز 5
wheel drives متحرک و یا ثابت بودن کابینها 6
closed /open roof ENV. کاربری در فضای باز و یا مسقف 7
removable/ fixed parts قابل دمونتاژ بودن و ثابت بودن اجزاء 8
PVC tile / blanket نوع کفپوش مورد نظر 9

     Acoustic design group , research and development

 

 • contract process


 • کلیه کابینهای صنعتی بر مبنای سفارش مشتری با قابلیت  دمونتاژی ساخته خواهند شد و قابلیت تغییر جانمایی دیواره ها با توجه به موقعیت محل نصب را دارا میباشند


 •   : روند قرارداد ساخت

 •  درخواست و یا سفارش ساخت بایستی بر مبنای مشخصات فنی توصیه شده کتبا فاکس و یا ایمیل گردد- لازم به ذکر است که 50 درصد قیمت ساخت سفارشات در ابتدای قرارداد اخذ خواهد شد. محل تحویل و تست کابین در محل شرکت صنعت مکانیک قزوین خواهد بود- در صورت نیاز به مونتاژ کار در محل پروژه هزینه مربوطه متعاقبا اخذ خواهد شد


     

 


 

 

دیدگاه خود را بیان کنید