طراحی - ساخت و تعمیرات ماشین

طراحی - ساخت و تعمیرات ماشین

طراحی - ساخت و تعمیرات ماشین

  شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ | 19:17   0 نظر    بازدید

طراحی - ساخت و تعمیرات ماشین

 

 

طراحی اجزاء ماشین

طراحی و بهینه سازی ماشین

طراحی قطعات صنعتی

  طراحی سیستمهای انتقال توان و گشتاور  

طراحی و محاسبات فنی مکانیزمها

ساخت قطعات صنعتی و ماشینکاری

ساخت انواع قالبهای صنعتی

ساخت اجزاء ماشین و مونتاژ آن

مهندسی معکوس و بهینه سازی قطعات و تجهیزات

تعمیرات تخصصی ماشینها و خطوط تولید و راه اندازی مکانیکی  • Calculation and engineering design


  •    Manufacturing & assembly drawing for machinery


    Computer aid manufacturing and drawing


    Machinery part design & modify


    Line production design


    Power transmit ion drive design


 

Outstanding performance

Good Design is a comprehensive program for the evaluation and encouragement of design organized by the SMQ.co,ltd  and has been given to outstanding designs for more than 15 years in the pursuit of prosperous industrial development. Good Design Award winning items are promoted via this company as a trustworthy symbol which connects industry  by consumers as representing products with “high quality and usability”.

 

دیدگاه خود را بیان کنید